Author: Editors

Ψήφισμα του Ε.Τ.Α.Μ. για τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας

Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής, το οποίο αποτελεί το Εθνικό Τμήμα – Μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Αντισεισμικής Μηχανικής (I.A.E.E.) που εδρεύει στο Τόκιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισεισμικής Μηχανικής (E.A.E.E.), στη Γενική Συνέλευση της 20/02/2013 με αφορμή το ενδεχόμενο κατάργησης ή συγχώνευσης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ενσωμάτωσης του σε Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.

pdf Ψήφισμα ΕΤΑΜ για ΟΑΣΠ – ΕΤΑΜ

Διαδικτυακή πύλη διάχυσης των δεδομένων του ερευνητικού πεδίου EUROSEISTEST

To ερευνητικό πεδίο δοκιμών EUROSEISTESΤ, το οποίο έχει αναπτύξει και λειτουργεί συνεχώς από το 1993 η ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  σε συνεργασία με το ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ και διαφορα ερευνητικά ινστιτούτα από την Ευρώπη, είναι μία από τις σημαντικότερες μεγάλες εργαστηριακές υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης και άλλων συναφών θεμάτων, όπως είναι η επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών, η διάδοση των σεισμικών κυμάτων σε σύνθετες γεωλογικές δομές, ακόμη και θέματα δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους – θεμελίωσης κατασκευής.

Το σύνολο των καταγραφών και λοιπών δεδομένων  του EUROSEISTEST, μαζί με υψηλής ποιότητας μετα-δεδομένα (meta-data) για τους σεισμούς που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα και τον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των θέσεων των σταθμών του δικτύου είναι πλέον διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: http://euroseisdb.civil.auth.gr

Παράλληλα, λειτουργεί και σχετική λίστα  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (εγγραφή στη διεύθυνση https://lists.auth.gr/sympa/subscribe/euroseisdb) για ενημέρωση των χρηστών της βάσης σχετικά με την ανάρτηση νέων δεδομένων και άλλα ερευνητικά νέα του EUROSEISTEST.

Canterbury Earthquakes Royal Commission of Inquiry

Βρείτε παρακάτω τους τρεις τόμους της τελικής έκθεσης της επιτροπής Canterbury  Earthquakes Royal Commission  of Inquiry που αφορά στον  σεισμό μεγέθους 6.3 που έπληξε στις 22 Φεβρουαρίου 2011 το Canterbury της Νέας  Ζηλανδίας.
Η έκθεση αφορά στα αίτια των αστοχιών  των κτιρίων, καθώς και στην  πρόταση  των βέλτιστων πρακτικών απαιτήσεων  που πρέπει να ικανοποιούν  τα κτίρια.
Το σχετικό άρθρο υπάρχει και στο  τεύχος 53 – Ιανουάριος 2013 του περιοδικού της ΕΕΕΕΓΜ.

Τεχνικές εκθέσεις σεισμών

cerci_img

Γενική Συνέλευση και Εκλογές Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων Διεθνών Επιτροπών (αλλαγή τοποθεσίας διεξαγωγής)

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Τ.Α.Μ. αποφάσισε η Γενική Συνέλευση  να συγκληθεί κατ’ αρχήν για την 6η Φεβ. 2013, ημέρα Τετάρτη στο Τ.Ε.Ε. καί ώρα: 18:30.  Εάν, όπως συνήθως συμβαίνει, δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ημέρα εκείνη, η Γ.Σ. θα λάβει χώρα την 13η Φεβ. 2013, ημέρα Τετάρτη, στο Τ.Ε.E. καί ώρα 18:30, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία 25% των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών.

Εάν (όπως επίσης συνήθως συμβαίνει) δεν επιτευχθεί απαρτία ούτε τότε, η Γ.Σ. και αρχαιρεσίες θα γίνουν οριστικώς την 20η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη, στις 18:30 – 20:30 μμ, στο Ξενοδοχείο “Τιτάνια”, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων, Οι υποψηφιότητες για τις  εκλογές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 24:00 και θα πρέπει να κατατίθενται μέσω e-mail ή FAX στον Γραμματέα του Ε.Τ.Α.Μ. Α. Σέξτο (asextos@civil.auth.gr, 2310-995769)

Υπενθυμίζεται στα Μέλη ότι η καταβολή των οικονομικών τους υποχρεώσεων (25 Εuro ετησίως) μπορεί να γίνει και πρίν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται επίσης ότι Η ΕΕ αποφάσισε ομόφωνα στις 18 Φεβρουαρίου 2010, ότι για το χρονικό διάστημα έως τις 20 Φεβρουαρίου 2013, τα μή-ταμειακώς ενήμερα μέλη, με μακροχρόνια αποχή, μπορούν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους πληρώνοντας μέχρι το πολύ τρία (3) έτη συνδρομών (ή 75 ευρώ) για το διάστημα 2011-2013. Ειδικότερα για τους νέους μηχανικούς (με λιγότερα από 10 χρόνια εμπειρίας) το άνω όριο είναι ένα (1) έτος δηλ. 25 ευρώ και αφορά αποκλειστικά τη συνδρομή του 2013. Μετά το χρονικό διάστημα αυτό (20 Φεβ. 2013), θα πρέπει να εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής προκειμένου να θεωρηθούν οικονομικώς τακτοποιημένα.

pdf Πρόσκληση Εκλογών 2013

pdf Ψηφοδέλτιο

 

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής  του Ε.Τ.Α.Μ.

Ο Πρόεδρος        Ο Γραμματέας

Κ. Πιτιλάκης         Α. Σέξτος

Αρχαιρεσίες Ε.Τ.Α.Μ. της 20/2/2013

Εν αναμονή της συγκρότησης σε σώμα της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Μ. κοινοποιείται το πρακτικό των αρχαιρεσιών της 20ης Φεβρουαρίου 2013. Σημειώνεται ότι η θητείες των Εθνικών Εκπροσώπων δηλαδή του κ. Ι. Ψυχάρη στη Διεθνή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (I.A.E.E.) και της κ. Ε. Βιντζηλαίου (αναπληρωματικό μέλος: κ. Γ. Μάνος) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Α.Ε.Ε.) άρχονται την ημέρα έναρξης των αντίστοιχων διεθνών συνεδρίων.

pdf Πρακτικό Εκλογών 2013.pdf

Δημόσιος απολογισμός χρήσης Ε.Τ.Α.Μ. για την περίοδο 2010-2013

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο είναι διαθέσιμος ο δημόσιος απολογισμός χρήσης για την περίοδο 2010-2013 όπως αυτός παρουσιάστηκε κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 20-2-2013.

pdf Απολογισμός ΕΕ ΕΤΑΜ web

Emilio Rosenblueth Fellowship – Postdoctoral position

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας  Επιστημονικής Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο National Autonomous University of Mexico  (IIUNAM),παρελήφθη η παρακάτω  ανακοίνωση από το Engineering Institute (UNAM) που  αφορά  προκήρυξη  έξι (6) υποτροφιών  Emilio Rosenblueth για μεταδιδακτορική έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να  βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην
ιστοσελίδα: http://www.iingen.unam.mx/es-mx/Estudiantes/Becas/BecaEmilioRosenblueth/Paginas/default.aspx

Βραβεία Νέου Ερευνητή εις μνήμην καθ. Ν. Αμβράζη

To Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής, ανακοινώνει, εκ μέρους της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα αποτελέσματα του Βραβείου Νέου Ερευνητή εις μνήμην του καθ. Ν. Αμβράζη:

  • (α) Βραβείο δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό κατόπιν κρίσης: ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο Ζυρίχης
    Τίτλος εργασίας: “Analysis of the rocking response of rigid blocks standing free on a seismically isolated base”.
  • (β) Βραβείο συμβολής διδακτορικής διατριβής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΑΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
    Τίτλος διατριβής: «Αναγνώριση και ταυτοποίηση ιδιομορφικών χαρακτηριστικών σεισμικά μονωμένων γεφυρών» (επιβλέπων: καθ. Ν. Μακρής).
Το Ε.Τ.Α.Μ. συγχαίρει θερμά τους βραβευθέντες και θα ανακοινώσει σύντομα το πλαίσιο της απονομής των βραβείων. Συγχαίρει επίσης όλους τους συμμετέχοντες για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο  των εργασιών και των διατριβών που υποβλήθηκαν γεγονός που κατέστησε δύσκολη τη διαδικασία επιλογής.
Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται προς τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κ.κ. Ε. Βιντζηλάιου, Γ. Δεοδάτη, Π. Ντάκουλα, Κ. Στυλιανίδη και Ι. Ψυχάρη καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μ. Φαρδή για την κοπιώδη, αποτελεσματική και εξόχως αξιοκρατική συμβολή τους.
  • 1
  • 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
© Ε.Τ.Α.Μ.