Author: Editors

Αποτελέσματα Εκλογής Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και Εθνικών Εκπροσώπων ΕΤΑΜ

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή:

 

 • (α) Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ»,
 • (β) Εθνικού Εκπροσώπου του Σωματείου στη Διεθνή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ι.Α.Ε.Ε.), (γ) Εθνικού Εκπροσώπου του Σωματείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Α.Ε.Ε.), κατόπιν ψηφοφορίας στις 19 και 20.12.2022.

Στις 19.12.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή που είχε εκλεγεί κατά τη γ.σ. της 19.12.2022, αποτελούμενης από την Άννα Καρατζέτζου (Δρ. Πολιτικό Μηχανικό), την Άννα Ζώτου (Πολιτικό Μηχανικό) και τον Βασίλη Παπανικολάου (Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ) και αφού διαπιστώθηκε απαρτία πήρε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν και αφού τις ήλεγξε για τη διαπίστωση του δικαιώματος εκλογιμότητας, προέβη στην ανακήρυξη των υποψηφίων.

Μετά από αυτά προέβη στην παραλαβή του Μητρώου Μελών και των Κωδικών Εισόδου στο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ΖΕΥΣ.
Με κοινή απόφαση άρχισε η διαδικασία των αρχαιρεσιών στις 21:00.

Στις 20.12.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00, με τη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφορορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, με την Πρόεδρό της, κήρυξε περαιωμένη την ψηφοφορία και αφού βεβαιώθηκε ότι διεξήχθη από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και ότι δεν εκκρεμεί ένσταση ή αμφισβήτηση προς εξέταση και ότι από τα γραμμένα ταμειακά εντάξει μέλη, που ήταν 90, ψήφισαν 82.
Από την αποκρυπτογράφηση της κάλπης, πρόκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

 • (α) για την Εκτελεστική Επιτροπή

Έγκυρα ψηφοδέλτια 82

 • 1. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, έλαβε προτιμήσεις 54
 • 2. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, έλαβε προτιμήσεις 48
 • 3. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, έλαβε προτιμήσεις 38
 • 4. ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 35
 • 5. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 32
 • 6. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 29
 • 7. ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, έλαβε προτιμήσεις 25
 • 8. ΤΣΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 23
 • 9. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 21
 • 10. ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, έλαβε προτιμήσεις 20

Λευκό 1

 • (β) για την Εκλογή Εθνικού Εκπροσώπου στη Διεθνή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ι.Α.Ε.Ε.)
  Έγκυρα ψηφοδέλτια 78

1. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, έλαβε προτιμήσεις 65

Λευκό 13

 • (γ) για την Εκλογή Εθνικού Εκπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Α.Ε.Ε.)

Έγκυρα ψηφοδέλτια 79

1. ΣΕΞΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 78

Λευκό 1

Μετά από αυτά, η Εφορευτική Επιτροπή ανακήρυξε:

 • (α) τους επτά (7) πρώτους από τους ανωτέρω δέκα (κ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ, κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, κα ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, κ. ΓΙΑΡΛΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ, κ. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, κ.ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ και κ. ΤΣΟΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) ως τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι: κ. ΤΣΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κ. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και κα ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
 • (β) τον κ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ για Εθνικό Εκπρόσωπο στη Διεθνή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ι.Α.Ε.Ε.).
 • (γ) τον κ. ΣΕΞΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για Εθνικό Εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Α.Ε.Ε.).

Σε πίστωση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Υπογραφή
Πρόεδρος: Άννα Ζώτου
Γραμματέας: Άννα Καρατζέτζου
Αναπλ. Γραμματέας: Βασίλης Παπανικολάου

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και Συμμετοχή σε Αρχαιρεσίες

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΤΑΜ αποφάσισε τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κατ’ αρχήν για την 5η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στο Τ.Ε.Ε. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα λάβει χώρα την 12η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στο Τ.Ε.Ε. κατά την οποία απαιτείται η παρουσία 25% των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών.
Εάν (όπως επίσης συνήθως συμβαίνει) δεν επιτευχθεί απαρτία ούτε στις 12/12, η Γ.Σ. και αρχαιρεσίες θα γίνουν οριστικώς την 19η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, στις 17:30, στο αμφιθέατρο του Εργαστηρίου Αντισεισμικών Ερευνών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων.

Περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνεδρίο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας

Ανακοινώνεται η συνδιοργάνωση εκ μέρους του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας (5ΠΣΑΜΤΣ), στην Αθήνα στις 20-22 Οκτωβρίου 2022.

Αποτελεί τη συνέχεια της σειράς των σχετικών συνεδρίων με τελευταίο το 4ΠΣΑΜΤΣ που διοργανώθηκε στην Αθήνα το 2019 και θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Royal Olympic Hotel.

Σημαντικές ημερομηνίες:
• Υποβολή Εργασιών (1 στάδιο, χωρίς περίληψη, 4-10 σελίδες): 30 Ιουνίου 2022
• Κοινοποίηση κρίσης και απαιτούμενης αναθεώρησης εργασιών: 15 Ιουλίου 2022
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 31 Ιουλίου 2022
• Προθεσμία Έγκαιρης εγγραφής στο συνέδριο (Early Bird Fee): 31 Ιουλίου 2022
• Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής (συγγραφείς): 1 Σεπτεμβρίου 2022
• Ανακοίνωση τελικού προγράμματος: 20 Σεπτεμβρίου 2022
• Συνέδριο: 20-22 Οκτωβρίου 2022

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου

Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα «Τρωτότητα και ανθεκτικότητα λιμένων έναντι φυσικών κινδύνων και διαχείριση της διακινδύνευσης»

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ και η Ερευνητική Μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα:

«Τρωτότητα και ανθεκτικότητα λιμένων έναντι φυσικών κινδύνων και διαχείριση της διακινδύνευσης»

που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρα 10:30-13:30, στο Αμφιθέατρο της Αποθήκης Δ΄ του Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Επισυνάπτεται η πρόσκληση, το πρόγραμμα και η αφίσα της ημερίδας.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του συνδέσμου

ΠρόσκλησηΠρόγραμμα

Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας, Μάρτιος 2021

Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής σε συνεργασία με το Ι.Τ.Σ.Α.Κ./Ο.Α.Σ.Π. και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και άλλα έξι ελληνικά Α.Ε.Ι. δημοσιεύει μια ολοκληρωμένη μελέτη που καλύπτει διεξοδικά τις γεωλογικές, σεισμολογικές, γεωτεχνικές και δομοστατικές πτυχές του σημαντικού αυτού σεισμού. Πρόσβαση στο σώμα της Τεχνικής Έκθεσης και των σχετικών Προσαρτημάτων παρέχεται μέσω του υπερσυνδέσμου

M6.4 Albania Earthquake on November 26, 2019 EERI Earthquake Reconnaissance Report

EERI Earthquake Reconnaissance Report:
M6.4 Albania Earthquake on November
26, 2019
Volume 1: Executive Summary

Anton Andonov, Markel Baballëku, Georgios Baltzopoulos, Nikola Blagojević, Jitendra
Bothara, Stéphane Brûlé, Svetlana Brzev, Panayotis Carydis, Llambro Duni, Edmond Dushi,
Fabio Freddi, Roberto Gentile, Christos Giarlelis, Federica Greco, Merita Guri, Brisid Isufi,
Rexhep Koçi, Efthymios Lekkas, Marko Marinković, Olga Markogiannaki, Spyridon
Mavroulis, Chiara McKenney, Ivan Milićević, Viviana Novelli, Anastasios Sextos,
Chungwook Sim, Despoina Skoulidou, Sotiria Stefanidou, Nikolaos Theodoulidis, Fred
Turner, and Enes Veliu.
Reviewers: Fred Turner and David Wald

January 2022
A product of the EERI Learning from Earthquakes Program

PDF

Αποστολή Στο Αρκαλοχώρι

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής θα μεταβούν στην Κρήτη το διάστημα μεταξύ 24-28 Οκτωβρίου προκειμένου να αποτυπώσουν την κατάσταση στην πληγείσα περιοχή.
Παράλληλα, ανακοινώνεται ανοικτή πρόσκληση προς τα μέλη του ΕΤΑΜ που τυχόν ενδιαφέρονται να μετάσχουν ή να συμβάλουν στην Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται ιδία δαπάνη και με προσωπική ευθύνη μετακίνησης και διαμονής λόγω των περιοριστικών μέτρων Προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19.
Τα ενδιαφερόμενα μέλη μας μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΕΤΑΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση etamannouncements@gmail.com έως την Παρασκευή 15/10 σημειώνοντας την ειδίκευσή τους (δομοστατική, γεωτεχνική, σεισμολογική) ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός.

Δικτυακή Ημερίδα: Σεισμοί Θεσσαλίας Μαρτίου 2021

Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκεών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ./Ο.Α.Σ.Π.) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και με τη συμμετοχή πληθώρας ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, διοργάνωσε διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα τους Σεισμούς της Θεσσαλίας του Μαρτίου 2021 την Πέμπτη 15 Ιουλίου (12:00-15:30)

Πρόγραμμα

 • Εναρξη – χαιρετισμοί
 • 1. Η γεωλογική δομή της Βόρειας Θεσσαλίας
 • 2. Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της σεισμικής ακολουθίας του Τυρνάβου
 • 3. Ισχυρή κίνηση των σεισμών της Θεσσαλίας
 • 4. Γεωτεχνικά θέματα
 • 5. Δομικές βλάβες
 • Συζήτηση ανοιχτή στο πάνελ – ερωτήσεις κοινού

ΕΤΑΜ Awards 2021 – Δύο βραβεία για νέους Μηχανικούς και Ερευνητές της χώρας μας στο αντικείμενο της Αντισεισμικής Μηχανικής

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.), κατά τη Συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2021 ενεργοποιείται η διαδικασία απονομής δύο βραβείων για νέους Μηχανικούς και Ερευνητές της χώρας μας στο αντικείμενο της Αντισεισμικής Μηχανικής.

Τα βραβεία αυτά αφορούν:

 • (α) Μια δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό κατόπιν κρίσης
 • (β) Μια Διδακτορική Διατριβή

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://form.jotform.com/210546008277352
(Προθεσμία έως και την 1η Απριλίου 2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
© Ε.Τ.Α.Μ.