Δημόσιος απολογισμός χρήσης Ε.Τ.Α.Μ. για την περίοδο 2010-2013

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο είναι διαθέσιμος ο δημόσιος απολογισμός χρήσης για την περίοδο 2010-2013 όπως αυτός παρουσιάστηκε κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 20-2-2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
© Ε.Τ.Α.Μ.