Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος: Αναστάσιος Σέξτος
  • Αντιπρόεδροι: Ελισάβετ Βιντζηλαίου και Δημήτριος Βαμβάτσικος
  • Γραμματέας: Αριστείδης Παπαχρηστίδης
  • Ταμίας: Μιχαήλ Φραγκιαδάκης
  • Μέλη: Χρήστος Γιαρλέλης και Σωτηρία Στεφανίδου
  • Αναπληρωματικά Μέλη: Βαδαλούκας Γεώργιος, Τσόπελας Παναγιώτης, Ψαρρόπουλος Πρόδρομος και Τσιάτας Γεώργιος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
© Ε.Τ.Α.Μ.