"ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ"
Αθήνα (2 Δεκεμβρίου 2011, Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4) Θεσσαλονίκη (9 Δεκεμβρίου 2011, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ, Μ. Αλεξάνδρου 49

Download