Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ) σε συνεργασία με το Τεχνικό  Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνουν  ημερίδα με θέμα :
"Σεισμός Abruzzi (L'Aquila) M=6.3, 06.04.2009.
Εμπειρίες από τη διαχείριση της κρίσης και  την αποκατάσταση των βλαβών"