Skip to main content

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση ΕΤΑΜ Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης

Η Ε.Ε. αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του  ΕΤΑΜ  να συγκληθεί κατ’ αρχήν για την 12η Μαϊου. 2016, ημέρα Πέμπτη στο Τ.Ε.Ε. καί ώρα: 18:30.  Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ημέρα εκείνη, η Γ.Σ. θα λάβει χώρα την 19η Μαϊου. 2016, ημέρα Πέμπτη, στο Τ.Ε.Ε. καί ώρα 18:30, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία 25% των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών.Εάν (όπως επίσης συνήθως συμβαίνει) δεν επιτευχθεί απαρτία ούτε στις 19/5, η Γ.Σ. και αρχαιρεσίες θα γίνουν οριστικώς την 26η Μαϊου 2016, ημέρα Πέμπτη, στις 18:30 – 20:30 μμ, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (αίθουσα θα ανακοινωθεί σύντομα), ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων.Η Γενική Συνέλευση θα καταβληθεί προσπάθεια να μεταδοθεί επίσης μέσω live streaming για τα μέλη του Ε.Τ.Α.Μ τα οποία δεν θα καταστεί δυνατό να παραστούν.

Ηλεκτρονική Ψηφοφορία

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά τα πρότυπα άλλων αντίστοιχων επιστημονικών ενώσεων, οργανισμών και σωματείων, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους στόχους της θητείας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Μ. καθώς κρίθηκε ότι θα διευρύνει την εκλογική βάση, θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών, και ειδικά των νέων, θα διευκολύνει τη συμμετοχή μελών εκτός Αθηνών και θα προσδώσει, δια της μαζικότερης συμμετοχής, μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα.Προς τούτο και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών αναθεώρησης του Καταστατικού του Ε.Τ.Α.Μ. δίνεται πλέον η δυνατότητα της εκλογής της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μεταξύ των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.Ειδικότερα, με απόφαση της τρέχουσας Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Μ. κατά την 3η Συνεδρίαση της Ε’ Περιόδου της 12/2/2016 προβλέπεται:(α) η αναμετάδοση της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης μέσω live streaming κατά την ημέρα της διενέργειάς της για την πληρέστερη ενημέρωση του σώματος (ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που θα παραστούν στον τόπο της Συνέλευσης)(β) η ανάδειξη, με συμβατική κάλπη, της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας των αρχαιρεσιών(γ) ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του αδιάβλητου συστήματος «ΖΕΥΣ» που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και διαφάνεια για τις εκλογές ανάδειξης, μεταξύ άλλων, των Πρυτανικών Αρχών των ΑΕΙ.(δ) η υλοποίηση της ψηφοφορίας μέσω ειδικού κρυπτογραφημένου μηνύματος που θα λάβουν οι εκλογείς στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ώστε να ψηφίσουν έως και ώρα 14:00 της επόμενης ημέρας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής.(ε) η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην κοινότητα του Ε.Τ.Α.Μ. από την Εφορευτική Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες για τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Τ.Α.Μ. θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 11 Μαϊου 2016 και ώρα 24:00 και θα πρέπει να κατατίθενται μέσω e-mail στον Γραμματέα του Ε.Τ.Α.Μ. Α. Σέξτο (asextos@civil.auth.gr, 6974457480)Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν αποκλειστικά τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη όπως αυτά περιγράφεται παρακάτω.

Οικονομική Τακτοποίηση Μελών

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Μ. της 12/2/2016, αφενώς λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, αφετέρου δε ως μια προσπάθεια ενθάρρυνσης της συμμετοχής στις δραστηριότητες του Ε.Τ.Α.Μ. καθίσταται δυνατή η ρύθμιση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των μελών ως ακολούθως:(α) τα μη-ταμειακώς ενήμερα μέλη, με μακροχρόνια αποχή, μπορούν να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους πληρώνοντας μέχρι το πολύ τρία (3) έτη συνδρομών (ή 75 ευρώ) για το διάστημα 2014-2016 (αποκτώντας ταυτόχρονα δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι).(β) ειδικότερα για τους νέους μηχανικούς (με λιγότερα από 10 χρόνια από λήψης πτυχίου) το άνω όριο είναι ένα (2) έτη δηλ. 50 ευρώ και αφορά τη συνδρομή του 2015 και 2016.(γ) προκειμένου να μην αδικηθούν από την ανωτέρω ρύθμιση οφειλών, μέλη του Ε.Τ.Α.Μ. τα οποία, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, παρέμειναν όλα αυτά τα χρόνια πλήρως οικονομικώς τακτοποιημένα, αποφασίστηκε να απαλλαγούν από την υποχρέωση πληρωμής συνδρομών έως το 2018.Σημειώνεται ότι οι συνδρομές του 2015, 2016 (όπως και του 2017 και 2018) θα αφαιρεθούν από το ποσό της εγγραφής του Συνεδρίου (δηλ. τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη 2015-2018 δικαιούνται έκπτωσης 100 ευρώ, ισόποση της τετραετούς συνδρομής).Η στόχευση του μέτρου αυτού είναι να ενεργοποιηθεί η κοινότητα του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής, να συμμετάσχει στην κατά το δυνατόν μαζική (ηλεκτρονική) εκλογική διαδικασία χωρίς αυτό να επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση (δεδομένης της τελικής έκπτωσης της συνδρομής του Ε.Τ.Α.Μ. από τη συνδρομή του 16ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής).

Η ανωτέρω πρακτική μαζικής συμμετοχής και διαφάνειας κρίνεται ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του Ε.Τ.Α.Μ. και στο πλαίσιο αυτό καλούνται τα μέλη του Ε.Τ.Α.Μ. να τη στηρίξουν με την ενεργό συμμετοχή τους.

Πληρωμή συνδρομών

Η πληρωμή των οφειλόμενων συνδρομών πραγματοποιείται στα παρακάτω στοιχεία:

Εθνική Τράπεζα

  • ΙΒΑΝ : GR8901101040000010429663601
  • Αριθμός Λογαριασμού: 104/296636-01
  • Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
  • Aποστολή αποδεικτικού κατάθεσης και πληροφορίες: Παπαχρηστίδης Αριστείδης aristidi@3dr.eu
  • Προθεσμία πληρωμής συνδρομής για υποβολή υποψηφιότητας: 11/5/2016 (12:00μμ)
  • Προθεσμία πληρωμής συνδρομής για άσκηση εκλογικού δικαιώματος: 26/5/2016 (18:30μμ)

Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΤΑΜ
Κυριαζής ΠιτιλάκηςΠρόεδρος
Αναστάσιος ΣέξτοςΓραμματέας