Στο πλαίσιο της Συμφωνίας  Επιστημονικής Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο National Autonomous University of Mexico  (IIUNAM),παρελήφθη η παρακάτω  ανακοίνωση από το Engineering Institute (UNAM) που  αφορά  προκήρυξη  έξι (6) υποτροφιών  Emilio Rosenblueth για μεταδιδακτορική έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να  βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην
ιστοσελίδα: http://www.iingen.unam.mx/es-mx/Estudiantes/Becas/BecaEmilioRosenblueth/Paginas/default.aspx

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο είναι διαθέσιμος ο δημόσιος απολογισμός χρήσης για την περίοδο 2010-2013 όπως αυτός παρουσιάστηκε κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 20-2-2013.

pdf Απολογισμός ΕΕ ΕΤΑΜ web

Εν αναμονή της συγκρότησης σε σώμα της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Μ. κοινοποιείται το πρακτικό των αρχαιρεσιών της 20ης Φεβρουαρίου 2013. Σημειώνεται ότι η θητείες των Εθνικών Εκπροσώπων δηλαδή του κ. Ι. Ψυχάρη στη Διεθνή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (I.A.E.E.) και της κ. Ε. Βιντζηλαίου (αναπληρωματικό μέλος: κ. Γ. Μάνος) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Α.Ε.Ε.) άρχονται την ημέρα έναρξης των αντίστοιχων διεθνών συνεδρίων.

pdf Πρακτικό Εκλογών 2013.pdf

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Τ.Α.Μ. αποφάσισε η Γενική Συνέλευση  να συγκληθεί κατ' αρχήν για την 6η Φεβ. 2013, ημέρα Τετάρτη στο Τ.Ε.Ε. καί ώρα: 18:30.  Εάν, όπως συνήθως συμβαίνει, δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ημέρα εκείνη, η Γ.Σ. θα λάβει χώρα την 13η Φεβ. 2013, ημέρα Τετάρτη, στο Τ.Ε.E. καί ώρα 18:30, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία 25% των ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών.