Βρείτε παρακάτω τους τρεις τόμους της τελικής έκθεσης της επιτροπής Canterbury  Earthquakes Royal Commission  of Inquiry που αφορά στον  σεισμό μεγέθους 6.3 που έπληξε στις 22 Φεβρουαρίου 2011 το Canterbury της Νέας  Ζηλανδίας.
Η έκθεση αφορά στα αίτια των αστοχιών  των κτιρίων, καθώς και στην  πρόταση  των βέλτιστων πρακτικών απαιτήσεων  που πρέπει να ικανοποιούν  τα κτίρια.
Το σχετικό άρθρο υπάρχει και στο  τεύχος 53 - Ιανουάριος 2013 του περιοδικού της ΕΕΕΕΓΜ.

Τεχνικές εκθέσεις σεισμών

cerci_img

Με εκτίμηση,
Κ. Πιτιλάκης

To ερευνητικό πεδίο δοκιμών EUROSEISTESΤ, το οποίο έχει αναπτύξει και λειτουργεί συνεχώς από το 1993 η ερευνητική μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  σε συνεργασία με το ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ και διαφορα ερευνητικά ινστιτούτα από την Ευρώπη, είναι μία από τις σημαντικότερες μεγάλες εργαστηριακές υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης και άλλων συναφών θεμάτων, όπως είναι η επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθηκών, η διάδοση των σεισμικών κυμάτων σε σύνθετες γεωλογικές δομές, ακόμη και θέματα δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους - θεμελίωσης κατασκευής.

Το σύνολο των καταγραφών και λοιπών δεδομένων  του EUROSEISTEST, μαζί με υψηλής ποιότητας μετα-δεδομένα (meta-data) για τους σεισμούς που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα και τον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των θέσεων των σταθμών του δικτύου είναι πλέον διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: http://euroseisdb.civil.auth.gr

Παράλληλα, λειτουργεί και σχετική λίστα  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (εγγραφή στη διεύθυνση https://lists.auth.gr/sympa/subscribe/euroseisdb) για ενημέρωση των χρηστών της βάσης σχετικά με την ανάρτηση νέων δεδομένων και άλλα ερευνητικά νέα του EUROSEISTEST.

Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής, το οποίο αποτελεί το Εθνικό Τμήμα - Μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Αντισεισμικής Μηχανικής (I.A.E.E.) που εδρεύει στο Τόκιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισεισμικής Μηχανικής (E.A.E.E.), στη Γενική Συνέλευση της 20/02/2013 με αφορμή το ενδεχόμενο κατάργησης ή συγχώνευσης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ενσωμάτωσης του σε Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.

pdf Ψήφισμα ΕΤΑΜ για ΟΑΣΠ - ΕΤΑΜ