Ανακονώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (European Association of Earthquake Engineering, EAEE) και την Ευρωπαϊκή Σεισμολογική ΕΠιτροπή (European Seismological Commission, ESC) οι λεπτομέρειες και οι προθεσμίες που αφορούν το επόμενο 15ο Ευρωπαϊκό  Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής που θα πραγματoποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 24-29 Αυγούστου του 2014. Ευελπιστούμε ότι θα είναι ενερή και αθρόα η συμμετοχή των μελών του Ε.Τ.Α.Μ.

pdf Brochure