Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.) της 2ας Δεκεμβρίου 2011 ενεργοποιείται η διαδικασία θέσπισης δύο βραβείων για νέους μηχανικούς και ερευνητές της χώρας μας στο αντικείμενο της Αντισεισμικής Μηχανικής. Τα βραβεία αυτά τα αφορούν τη σημαντικότερη:

  • (α) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό κατόπιν κρίσης
  • (β) συμβολή διδακτορικής διατριβής

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της βράβευσης περιγράφονται αναλυτικά στη zip προκήρυξη .

Για την Εκτελεστική επιτροπή
Ο Πρόεδρος, Κυριαζής Πιτιλάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ο Γραμματέας,Αναστάσιος Σέξτος,Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.