Κατόπιν παρέμβασης του ΣΠΜΕ, ο ΕΛΟΤ αποφάσισε να διαθέσει τα κείμενα των Ευρωκωδίκων στα μέλη του ΣΠΜΕ σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από αυτή που είχε ανακοινωθεί έως σήμερα. Η προσφορά του ΕΛΟΤ έχει ως ακολούθως:

Περισσότερα