Με αφορμή δημοσιεύματα εφημερίδων, για σενάρια που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών για νομιμοποίηση ή τακτοποίηση αυθαιρέτων, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής δηλώνει ότι:

  • Ο στατικός έλεγχος των αυθαιρέτων είναι ζωτικής σημασίας για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, δεδομένης της αβεβαιότητας κατασκευής τους.
  • Οποιαδήποτε νομιμοποίηση ή τακτοποίηση θα πρέπει να λαμβάνει υπ όψη την ασφάλεια των κατοίκων και να συνοδεύεται από μελέτη πολιτικού μηχανικού για την στατική επάρκεια.
  • Οι γνώσεις και τα εργαλεία για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν (ΚΑΝΕΠΕ, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Οδηγίες ΟΑΣΠ κλπ).

Ζητά από το ΤΕΕ, τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, τους συλλόγους μηχανικών να παρέμβουν ώστε οι όποιες ρυθμίσεις να μην είναι σε βάρος της αντισεισμικής θωράκισης.

Ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς στις αποφάσεις τους να λάβουν υπ όψη τους τον σεισμικό κίνδυνο της χώρας μας.

Για την Εκτελεστική επιτροπή

Ο Πρόεδρος
Κυριαζής Πιτιλάκης

Ο Γραμματέας
Αναστάσιος Σέξτος