Στο πλαίσιο της απόφασης της τελευταίας Γ.Σ. του Ε.Τ.Α.Μ. που πραγματοποιήθηκε στις 14/10/2010 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το θέμα της τροποποίησης του καταστατικού του Ε.Τ.Α.Μ. ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η ψήφος δια επιστολής κατά τις αρχαιρεσίες του Ε.Τ.Α.Μ. με σκοπό την ενεργοποίηση κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων απο την περιφέρεια, καθώς και τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας των εκλογικών διαδικασίων μέσω της κατά το δυνατόν μαζικότερης συμμετοχής. Παράλληλα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το θέμα της θεσμοθέτησης εταιρικής συνδρομής.

Ως έναρξη της συζήτησης μπορεί να θεωρηθεί η πρώτη ανταλλαγή απόψεων όπως αυτή αποτυπώθηκε στα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποίο συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση (_ΓΣ_ΕΤΑΜ_14-10-2010.) για τη διευκόλυνση του διαλόγου.{jcomments on}

Παρακαλούνται τα μέλη του Ε.Τ.Α.Μ. να συνδεθούν στον δικτυακό τόπο www.eltam.org επίλέγοτας login στο άνω μέρος της ιστοσελίδας προκειμένου να καταθέσουν επώνυμα τις απόψεις τους επί του θέματος. Για τη σύνδεση των μελών στον δικτυακό τόπο του E.T.A.M. απαιτείται η χρήση του κωδικού πρόσβασης που τους έχει χορηγηθείκαι ακολούθως η επιλογή "προσθήκη σχολίου" κάτω από την σχετική ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι όπως είναι φανερό, η δημόσια διαβούλευση δεν έχει σκοπό να οδηγήσει σε λήψη αποφάσεων δια του διαδικτύου. Οι σκέψεις όμως που θα διατυπωθούν θα βοηθήσουν στον γόνιμο και κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικό διάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη Γ.Σ. του Ε.Τ.Α.Μ.