Αγαπητά μέλη του Ε.Τ.Α.Μ.,

Όπως γνωρίζετε την Πέμπτη 14/10 και ακολούθως της Ημερίδας με ομιλητές τους καθ. κ.κ. Calvi, Manfredi και Dolce θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κτιρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, η Γενική Συνέλευση του Ε.Τ.Α.Μ. της οποίας η Ημερήσια Διάταξη έχει ως ακολούθως:

  1. Ενημέρωση από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Μ. αναφορικά με τις δραστηριότητες του Τμήματος για το διάστημα Ιανουαρίου 2010-Οκτωβρίου 2010.
  2. Θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Μ.
  3. Ανακοινώσεις – αιτήσεις – προτάσεις

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. θα μοιραστεί προς τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Ε.Τ.Α.Μ., αντίτυπο του Τόμου που εξέδωσε πρόσφατα το Τμήμα με θέμα: “Aseismic Design and Construction in Egnatia Odos: The highway connecting Epirous through Macedonia and the Eastern Boarder of Greece (Ed. A.J. Kappos)”

Επισημαίνεται ότι δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Μ. έχει λάβει απόφαση περί της ρύθμισης των οφειλομένων συνδρομών των μελών του. Εν προκειμένω, προκειμένου αυτά να θεωρηθούν οικονομικώς τακτοποιημένα, απαιτείται πλέον η αποπληρωμή των συνδρομών των τελευταίων 3 ετών για τα μέλη τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία που υπερβαίνει τα 10 έτη (ηλικίας >35 ετών) και μόνο του τελευταίου έτους για τα νεότερα μέλη (ηλικίας <35 ετών).

Η παρουσία όλων μας στα συλλογικά όργανα του Τμήματος είναι πολύ σημαντική για την αντιπροσωπευτικότητα των αποφάσεων και την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Μ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Κ. Πιτιλάκης,
Πρόεδρος Ε.Τ.Α.Μ.
Α. Σέξτος
Γραμματέας Ε.Τ.Α.Μ.