Οι εκλογές του ΕΤΑΜ που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Ιανουαρίου 2010 ανέδειξαν το νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες συγκροτήθηκε σε σώμα στις 18 Φεβρουαρίου με την εξής σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Κυριαζής Πιτιλάκης  
  • Αντιπρόεδροι: Ελισάβετ Βιντζηλαίου και Γεώργιος Βαδαλούκας
  • Γενικός Γραμματέας: Αναστάσιος Σέξτος
  • Ταμίας: Αριστείδης Παπαχρηστίδης
  • Μέλη: Γεώργιος Γκαζέτας, Ιωάννης Ψυχάρης, Εμμανουήλ Βουγιούκας

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΑΕΕ εξελέγη ο συνάδελφος Ανδρέας Κάππος.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. συζητήθηκαν διάφορα οργανωτικά θέματα και θέματα καλύτερης λειτουργίας. Αποφασίσθηκε να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες μεγαλύτερης ενεργοποίησης του ΕΤΑΜ και των μελών του με στόχο την εντονότερη παρουσία στην Ελλάδα κι το εξωτερικό.

 

Το Δ. Σ. επεξεργάζεται ένα σχέδιο δράσεων και προτάσεων που ξεκινούν από την βελτίωση της ιστοσελίδας του ΕΤΑΜ, μέχρι θέματα οργανωτικού τύπου ή καταστατικού, όπως είναι η επιστολική ψήφος, καθώς και τα θέματα που συνδέονται με τις συνδρομές παρελθόντων ετών των μελών. Αποφασίστηκε επίσης να καταβληθεί προσπάθεια αύξησης του αριθμού των μελών καθώς και η εγγραφή στην ένωση και μη φυσικών προσώπων (τεχνικών εταιριών και γραφείων μελετών). Με την ολοκλήρωση της σχετικής επεξεργασίας και την λήψη των σχετικών αποφάσεων θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση όλων των μελών.

Αποφασίστηκε επίσης να οργανωθεί τον Οκτώβριο μια ημερίδα για το σεισμό της L’ Aquila όπου να παρουσιασθούν όλα τα θέματα, επιστημονικά και διαχειριστικά, που αφορούν τον σημαντικό αυτό σεισμό. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί οι διακεκριμένοι συνάδελφοι καθηγητές Mauro Dolce (Διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας στην Ιταλία), Gian-Michele Calvi (γενικός συντονιστής και υπεύθυνος της ανοικοδόμησης) και Gaetano Manfredi. Προβλέπονται δύο ημερίδες, μία στην Αθήνα και μία στην Θεσσαλονίκη, στις 14 και 15 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση εν ευθέτω χρόνω.
Τέλος, σχετικά με τον σεισμό της Χιλής μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρον υλικό στην ιστοσελίδα του υπογράφοντος, όπως επίσης και στην παρακάτω διεύθυνση όπου έχει αναρτηθεί η τεχνική έκθεση της ομάδας επίσκεψης της GEER (USA) μετά τον σεισμό. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει μια ανάλογη τεχνική έκθεση του καθηγητή K. Kawashima, αποκλειστικά για τις γέφυρες, που επίσης υπάρχει στην ιστοσελίδα του υπογράφοντος.

pdfΠλήρες κείμενο