Την Δευτέρα 25/1/2010 στις 6:00 μμ ο Καθηγητής John Burland θα δώσει την 5η "Αθηναϊκή Διάλεξη" με θέμα :
"INTERACTION BETWEEN GEOTECHNICAL AND STRUCTURAL ENGINEERS"
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Συγκλήτου