Στις 15/1/2010 έγινε η γενική συνέλευση των μελών του ΕΤΑΜ

Αναπτύχτηκε πλούσιος προβληματισμός για το 3 συνέδριο καθώς και για τις κατευθυντήριες γραμμές του νέου ΔΣ. Υπερψηφίστηκε ο απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ.

Τα νέα μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών στις 15-1-2009 είναι :

ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ Γεώργιος, ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ Ελισάβετ, ΒΛΑΧΟΣ  Ιωάννης, ΓΚΑΖΕΤΑΣ  Γεώργιος, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ  Αριστείδης, ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ  Κυριαζής, ΣΕΞΤΟΣ  Τάσος, ΨΥΧΑΡΗΣ Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη:  ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Μανώλης

Σύντομα θα γίνει η συγκρότηση σε σώμα