Στο πλαίσιο παρουσίασης της ερευνητικής δράσης Transnational Access Project DRESBUS II: "Investigation of seismic behaviour of rectangular underground structures using centrifuge experiments" του ερευνητικού προγράμματος SERIES (http://www.series.upatras.gr/ITSAK), ο ερευνητής Σεισμικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας Μεταφορών, Ανάπτυξης και Δικτύων (IFSTTAR) της Γαλλίας, Dr. Jean – Louis CHAZELAS θα δώσει διάλεξη με θέμα:

Reduced Scale Modeling in Geotechnics
A short overview of 40 years centrifuge modeling at IFSTTAR (France)
A representative case: the study of the foundation of Rion-Antirion Bridge

Η παραπάνω δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:30-14:30 στο 3ο Αμφιθέατρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ., 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη.

pdf Επιστολή πρόσκλησης – σύντομο CV JL Chazelas

pdf Αφίσα παρουσίασης