• Πρόεδρος: Σέξτος Αναστάσιος
  • Αντιπρόεδροι: Πιτιλάκης Κυριαζής, Ψυχάρης Ιωάννης
  • Γραμματέας: Παπαχρηστίδης Αριστείδης
  • Ταμίας: Φραγκιαδάκης Μιχαήλ
  • Μέλη: Βιντζηλαίου Ελισάβετ, Βαμβάτσικος Δημήτριος
  • Αναπληρωματικά Μέλη: Βαδαλούκας Γεώργιος, Τσομπανάκης Ιωάννης