ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΕ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Για την εισαγωγή 20 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 20 Απριλίου μέχρι τις18 Μαΐου 2015 στη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ

περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
© Ε.Τ.Α.Μ.