Συνδρομές

Ετήσια Συνδρομή

Οι συνδρομές των μελών του ΕΤΑΜ είναι οι μοναδικοί πόροι που έχει προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους και τον προορισμό του.

Η Ετήσια συνδρομή ορίζεται σε 25 ευρώ και μπορεί να γίνει κατευθείαν στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΤΑΜ:

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Εθνική Τράπεζα
ΙΒΑΝ : GR8901101040000010429663601
(Αριθμός 104/296636-01)

Aποστολή αποδεικτικού κατάθεσης και πληροφορίες: etamannouncements@gmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
© Ε.Τ.Α.Μ.