Αποτελέσματα Εκλογής Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και Εθνικών Εκπροσώπων ΕΤΑΜ

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή:

 

 • (α) Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ»,
 • (β) Εθνικού Εκπροσώπου του Σωματείου στη Διεθνή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ι.Α.Ε.Ε.), (γ) Εθνικού Εκπροσώπου του Σωματείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Α.Ε.Ε.), κατόπιν ψηφοφορίας στις 19 και 20.12.2022.

Στις 19.12.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή που είχε εκλεγεί κατά τη γ.σ. της 19.12.2022, αποτελούμενης από την Άννα Καρατζέτζου (Δρ. Πολιτικό Μηχανικό), την Άννα Ζώτου (Πολιτικό Μηχανικό) και τον Βασίλη Παπανικολάου (Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ) και αφού διαπιστώθηκε απαρτία πήρε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν και αφού τις ήλεγξε για τη διαπίστωση του δικαιώματος εκλογιμότητας, προέβη στην ανακήρυξη των υποψηφίων.

Μετά από αυτά προέβη στην παραλαβή του Μητρώου Μελών και των Κωδικών Εισόδου στο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ΖΕΥΣ.
Με κοινή απόφαση άρχισε η διαδικασία των αρχαιρεσιών στις 21:00.

Στις 20.12.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00, με τη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφορορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, με την Πρόεδρό της, κήρυξε περαιωμένη την ψηφοφορία και αφού βεβαιώθηκε ότι διεξήχθη από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και ότι δεν εκκρεμεί ένσταση ή αμφισβήτηση προς εξέταση και ότι από τα γραμμένα ταμειακά εντάξει μέλη, που ήταν 90, ψήφισαν 82.
Από την αποκρυπτογράφηση της κάλπης, πρόκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

 • (α) για την Εκτελεστική Επιτροπή

Έγκυρα ψηφοδέλτια 82

 • 1. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, έλαβε προτιμήσεις 54
 • 2. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, έλαβε προτιμήσεις 48
 • 3. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, έλαβε προτιμήσεις 38
 • 4. ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 35
 • 5. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 32
 • 6. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 29
 • 7. ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, έλαβε προτιμήσεις 25
 • 8. ΤΣΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 23
 • 9. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 21
 • 10. ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, έλαβε προτιμήσεις 20

Λευκό 1

 • (β) για την Εκλογή Εθνικού Εκπροσώπου στη Διεθνή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ι.Α.Ε.Ε.)
  Έγκυρα ψηφοδέλτια 78

1. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, έλαβε προτιμήσεις 65

Λευκό 13

 • (γ) για την Εκλογή Εθνικού Εκπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Α.Ε.Ε.)

Έγκυρα ψηφοδέλτια 79

1. ΣΕΞΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, έλαβε προτιμήσεις 78

Λευκό 1

Μετά από αυτά, η Εφορευτική Επιτροπή ανακήρυξε:

 • (α) τους επτά (7) πρώτους από τους ανωτέρω δέκα (κ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ, κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, κα ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, κ. ΓΙΑΡΛΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ, κ. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, κ.ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ και κ. ΤΣΟΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) ως τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι: κ. ΤΣΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κ. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και κα ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
 • (β) τον κ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ για Εθνικό Εκπρόσωπο στη Διεθνή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ι.Α.Ε.Ε.).
 • (γ) τον κ. ΣΕΞΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ για Εθνικό Εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Α.Ε.Ε.).

Σε πίστωση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Υπογραφή
Πρόεδρος: Άννα Ζώτου
Γραμματέας: Άννα Καρατζέτζου
Αναπλ. Γραμματέας: Βασίλης Παπανικολάου

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
© Ε.Τ.Α.Μ.