Βραβεία Νέου Ερευνητή εις μνήμην καθ. Ν. Αμβράζη

To Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής, ανακοινώνει, εκ μέρους της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα αποτελέσματα του Βραβείου Νέου Ερευνητή εις μνήμην του καθ. Ν. Αμβράζη:

  • (α) Βραβείο δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό κατόπιν κρίσης: ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο Ζυρίχης
    Τίτλος εργασίας: “Analysis of the rocking response of rigid blocks standing free on a seismically isolated base”.
  • (β) Βραβείο συμβολής διδακτορικής διατριβής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΑΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
    Τίτλος διατριβής: «Αναγνώριση και ταυτοποίηση ιδιομορφικών χαρακτηριστικών σεισμικά μονωμένων γεφυρών» (επιβλέπων: καθ. Ν. Μακρής).
Το Ε.Τ.Α.Μ. συγχαίρει θερμά τους βραβευθέντες και θα ανακοινώσει σύντομα το πλαίσιο της απονομής των βραβείων. Συγχαίρει επίσης όλους τους συμμετέχοντες για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο  των εργασιών και των διατριβών που υποβλήθηκαν γεγονός που κατέστησε δύσκολη τη διαδικασία επιλογής.
Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται προς τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κ.κ. Ε. Βιντζηλάιου, Γ. Δεοδάτη, Π. Ντάκουλα, Κ. Στυλιανίδη και Ι. Ψυχάρη καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Μ. Φαρδή για την κοπιώδη, αποτελεσματική και εξόχως αξιοκρατική συμβολή τους.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
© Ε.Τ.Α.Μ.